התאמות לבחינות הבגרות

נבחנים שאושרו להם התאמות בבגרות – כל המידע נמצא אצל היועצות!

תוצאות האבחון וההתאמות המומלצות צריכות להגיע באופן אישי (לא בפקס או  בדואר) לשלוחה האקסטרנית.

שימו לב! מייד לאחר אישור התאמות הבגרות ע"י משרד החינוך -עליכם לפנות בכתב לשלוחה האקסטרנית ולהודיע באלו מקצועות אתם רוצים לממש את ההתאמות. אם לא תפנו בזמן- ההתאמות לא ימומשו במועד הבגרויות הקרוב.

Comments are closed